Financovanie

  • Platba v hotovosti
  • Financovanie cez hypotekárny úver
  • Stavebné sporenie
  • Kombinácia možností vyššie

Spôsob financovania pre projekt Feiglerov dom.

10% pri podpise Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve
40% po zápise nových výmerov bytov do katastra nehnuteľnosti
40% pri ukončení nových vnútorných rozvodov
10% po kolaudácií

Hypotekárna kalkulačka

 
%
 
r.
 

ŠPM = štátny prísp. pre mladých